Naša spoločnosť MIPEL, spol. s r.o. vznikla v roku 1992 za pomoci skúsených odborníkov, dlhodobo pôsobiacich v oblasti tvorby a riadenia programov celoživotného vzdelávania, ako aj lektorov, spolupracujúcich na príprave a realizácii ponúkaných kurzov, školení a konferencií pre elektrotechnikov a revíznych technikov. Sme oprávnená osoba vo výchove a vzdelávaní so zameraním na kurzy elektrotechnikov, školenia elektrotechnikov, aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov a revíznych technikov.

Naším poslaním je realizovať ideálne riešenia pre uspokojovanie Vašich vzdelávacích potrieb podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov. Účastníkom našich kurzov zabezpečujeme ich spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach v závislosti od vzdelania a výšky praxe so zreteľom na BOZP.

Referencie školených firiem v roku 2018