Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov a revíznych technikov §21 až 24

Vytvorili sme pre Vás jednodňové školenie - Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov §21-24, ktorí už pracujú v uvedenej oblasti auž majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. V zmysle § 16 ods. (8) zákona č. 124/2006 Z. z. ste povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Ak neabsolvujete aktualizačnú odbornú prípravu, stráca Vaše osvedčenie platnosť!!!

VĎAKA ŠKOLENIU ODHALÍTE:

*** zmeny v zákonníku práce,

*** ustanovenia zo zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

*** ustanovenia zo zákona č.125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a o nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

*** ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

*** zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na technických zariadeniach elektrických,

ZÍSKATE NAVIAC:

*** Aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.

Na záver školenia nevykonávate žiadne skúšky.

V cene je zahrnuté: Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, CD so 7 elektronickými knihami, Darček od vystavovateľa, Darček od firmy MIPEL, spol. s r.o., Konzultácie zdarma. Študijný materiál na 11 stranách - Prehľad najdôležitejších technických predpisov a noriem pre prax elektrotechnika


Referencie

NEBERTE NA TO LEN NAŠE SLOVO, PREČÍTAJTE SI, ČO NAŠI KLIENTI HOVORIA O SPOLOČNOSTI MIPEL, SPOL. S R.O. 

Milan H. dňa 19.09.2018

majiteľ firmy Voda-plyn-kúrenie

Konkrétne prínosy - ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: vďaka kurzu som si zdokonalil vedomosti

Aké som mal očakávanie pred kurzom: príjemné posedenie, zdokonalenie vedomostí

Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): realita je rovnaká ako očakávanie.“

Účastník kurzu dňa 22.08.2018 

Konkrétne prínosy - ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: nový smer v budovaní svojej kariéry

Doporučenie: úplná spokojnosť

Aké som mal očakávanie pred kurzom: strach ako zo školy

Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): prístup a atmosféra super, hneď od začiatku školenia bola super atmosféra a možnosť kedykoľvek vstupovať do diskusie bola naozaj prínosom, keďže sme si skúsenosti a poznatky vymieňali všetci navzájom″

Vladimír S. na kurze 19.09.2018

elektroinštalatér 

Konkrétne prínosy - ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: zrekapituloval som si vedomosti, dozvedel sa novinky

Doporučenie: odporúčam každému

Aké som mal očakávanie pred kurzom: dozvedieť sa o nových zmenách

Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): dozvedel som sa, to čo som potreboval

Účastník kurzu 19.09.2018 Peter H. 

pracovník údržby H+H Galanta 

Konkrétne prínosy - ako konkrétne mi kurz pomohol, čoho som vďaka nemu dosiahol: oboznámil som sa s novinkami a oživil som si vedomosti

Doporučenie: doporučujem tieto školenia na oživenie vedomostí

Aké som mal očakávanie pred kurzom: mám dobré skúsenosti s týmto školiacim centrom, čiže som spokojný

Realita-ako je to v skutočnosti (napríklad minimálne rovnaká, alebo ešte o mnoho lepšia, než to očakávanie): rovnaká, ba až lepšia

zaplatiť školenie

Online rezervácia termínu v Apollo klube, na Súkenníckej 4, v Bratislave od 9:00 do 14:30

Zarezervujete si miesto včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.