Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov a revíznych technikov §21 až 24

Termín kurzu

 19.09.2018

 v čase od 9,00 hod. do 14,00 hod. 

Jednodňové školenie "Aktualizačná odborná príprava" pre elektrotechnikov; revíznych technikov a projektantov §21, §22, §23, §24. Prezentácia účastníkov je od 8,30 hod.

Cena jednodňového školenia

36 Eur 


V cene je zahrnuté: Obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla, káva, minerálka, konzultácie zdarma.

Pri 5 a viac účastníkov z jednej firmy zdarma kniha Ing. Jána Meravého podľa vlastného výberu.


Popis kurzu

Jednodňové školenie, 

pre elektrotechnikov; revíznych technikov a projektantov §21, §22, §23, §24 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. a zákona 124/2006 Z.z. a zákona o vzdelávaní 356/2007 Z.z.
Osvedčenia, ktoré musia byť ešte platné " platnosť končí v tomto roku" sa musia aktualizovať na obdobie ďalších 5 rokov po absolvovaní školenia. Účasť sa vyznačí na druhú stranu Osvedčenia s dátumom a tým sa platnosť predĺži. Nutné priložiť lekárske potvrdenie nie staršie ako 6 mesiacov. 

zaplatiť školenie

Cieľová skupina

Školenie je určené

všetkým elektrotechnikom §21 - §24, ktorí majú platné alebo aktualizované Osvedčenie, a ich platnosť im končí v roku 2017. Upozorňujeme, že pokiaľ si aj k platnému Osvedčeniu nepriložili potvrdenie o lekárskej preventívnej, alebo periodickej prehliadke vo vzťahu k práci, aj spätne od r. 2010 dňom 31.12.2014 všetky Osvedčenia §21-24 strácajú platnosť.

Obsahová náplň

Školenie je jednodňové

v trvaní 8 hodín. Prednáška obsahuje všetky nové informácie za obdobie od roku 2006, kedy prišiel do platnosti zákon 124/2006 Z.z. Obsahuje nové vyhlášky, nariadenia vlády, zákony, nové normy a tiež zmeny za obdobie, k dnešnému dňu, ktoré sú stále aktualizované. Projekt vzdelávania je schválený NIP v Košiciach.

Online rezervácia

Zarezervujete si miesto včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.