Kurzy elektrotechnikov §21 až §23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z.

Termín kurzu

25.07.2018 alebo 22.07.2018 začíname 

o 9,00 hod. do 15,30 hod.
Prezentácia účastníkov je od 8,30 hod.

Miesto konania

Apollo klub, Súkennícka 4, 
82109 Bratislava

Pred klubom je miesto na parkovanie.


Cena kurzu

45 Eur  §21 Elektrotechnik

55 Eur §22 Samostatný elektrotechnik

60 Eur §23  Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

Popis kurzu

Kurz elektrotechnikov podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. zabezpečuje ich spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach v závislosti od vzdelania a výšky praxe so zreteľom na BOZP

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých elektrotechnikov, ktorí podľa výšky praxe a ukončeného vzdelania môžu vykonať skúšky podľa §21 Elektrotechnik,  §22  Samostatný elektrotechnik alebo §23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky. Kurz môžu absolvovať záujemcovia s ukončeným vyučením, ÚSO, VŠ do neobmedzeného veku. 

Cena obsahuje

Obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla, minerálka, káva, Elektrotechnická spôsobilosť (elektronická kniha), testové otázky a odpovede (elektronická kniha), ochrana pred prepätím a ochrana pred bleskom (elektronická kniha), revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov (elektronická kniha), konzultácie zdarma.Darček - športové zipsové slúchadlá do uší. Pri 5 a viac účastníkov z jednej firmy zdarma kniha Ing. Jána Meravého podľa vlastného výberu.

Online rezervácia

Zarezervujete si miesto včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.

ZAPLATIŤ ZA KURZ

Príloha k vyhláške č. 559/2008 Z. z

Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

elektrotechnológia

teoretická elektrotechnika

technológie elektroniky

rádioelektronika

elektronika a vákuová technika

mikroelektronika

elektronika

elektronika - elektronické komunikácie v letectve

elektronika - avionické systémy

elektronika - letecká a priemyselná magnetometria a senzorika

elektronika - elektronické systémy

elektronika - senzorika

elektronika - automobilová elektronika

elektronika

elektronika - rádioelektronika

elektronika - mikroelektronika

elektronika - infoelektronika

elektronika - technológie výroby v elektronike

elektronika - elektronické komunikácie v letectve

elektronika - avionické systémy

elektronika - letecká, bezpečnostná a priemyselná sezorika

elektronika - elektronické systémy

elektronika - senzorika

elektronika

elektronika - rádioelektronika

elektronika - mikroelektronika

elektronika - optoelektronika

elektronika - vákuová elektronika a technika

elektronika - infoelektronika

elektronika - letecké a priemyselné elektronické systémy

technická kybernetika a umelá inteligencia

technická kybernetika a umelá inteligencia

technická kybernetika

výpočtová technika

optoelektronika

elektronické počítače

automatizácia

automatizácia - bezpečné riadenie procesov

automatizácia - automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín

automatizácia - automatizácia, informatizácia a manažment v chémii
a v potravinárstve

automatizácia - aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

automatizácia

automatizácia - riadenie procesov získavania a spracovania surovín

automatizácia - robotika

automatizácia - bezpečné riadenie procesov v doprave

automatizácia - bezpečné riadenie procesov v priemysle

automatizácia - automatizácia a informatizácia procesov

automatizácia - automatizácia a informatizácia strojov a procesov

automatizácia - automatizácia a informatizácia v chémii a v potravinárstve

automatizácia - automatizácia a riadenie strojov a procesov

automatizácia

automatizácia - automatizácia a riadenie

automatizácia - riadenie procesov

automatizácia - automatizácia a informatizácia procesov

automatizácia - automatizácia a informatizácia strojov a procesov

automatizácia - automatizácia a riadenie strojov a procesov

informatizácia manažmentu

riadiaca technika a automatizácia

riadiaca technika a automatizácia

telekomunikačná technika

telekomunikačná technika

telekomunikácie

telekomunikácie - multimediálne technológie

telekomunikácie

telekomunikácie - multimediálne telekomunikácie

telekomunikácie - telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo

telekomunikácie - telekomunikačný manažment

telekomunikácie

informačné a zabezpečovacie systémy

špeciálne elektrotechnické systémy

špeciálne elektrotechnické systémy - navádzacie systémy mobilných protilietadlových raketových komplexov

špeciálne elektrotechnické systémy - navádzacie systémy viackanálových protilietadlových raketových komplexov

špeciálne elektrotechnické systémy - rádiolokačná technika

špeciálne elektrotechnické systémy - systémy rádiotechnického prieskumu

špeciálne elektrotechnické systémy - systémy rádioelektronického boja

špeciálne elektrotechnické systémy - systémy technického zabezpečenia protivzdušnej obrany, mobilné a viackanálové

špeciálne elektrotechnické systémy - rádioelektronika (civilná)

elektronika a telekomunikačná technika

elektronika a telekomunikačná technika - vojenské komunikačné a informačné technológie

elektronika a telekomunikačná technika - vojenská spojovacia technika

elektronika a telekomunikačná technika - špeciálne rádiové systémy

elektronika a telekomunikačná technika - komunikačné a informačné technológie

silnoprúdová elektrotechnika

silnoprúdová elektrotechnika

silnoprúdová elektrotechnika

silnoprúdová elektrotechnika - elektrické pohony

silnoprúdová elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje

silnoprúdová elektrotechnika - výkonová elektronika

silnoprúdová elektrotechnika - elektrická trakcia

silnoprúdová elektrotechnika - elektrotechnické systémy

energetické a silnoprúdové inžinierstvo

energetické a silnoprúdové inžinierstvo

elektroenergetika

elektroenergetika

elektroenergetika

elektroenergetika - technika vysokých napätí

elektroenergetika - výroba a rozvod elektrickej energie

elektroenergetika - elektrotepelná technika

elektroenergetika - svetelná technika

elektrotechnológie a materiály

elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo

elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo

elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo - elektrická trakcia

elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo - elektroenergetika

elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo - elektrické pohony

elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo - výkonová elektronika

ekonomika a riadenie elektrotechniky a energetiky

elektrické pohony

elektrické pohony

automatizované systémy riadenia v elekrotechnike a ich projektovanie

elektromateriálové inžinierstvo

elektromateriálové inžinierstvo

materiálové inžinierstvo

výpočtová technika a informatika

výpočtová technika a informatika

priemyselné inžinierstvo

priemyselné inžinierstvo - inžinierstvo riadenia priemyslu

priemyselné inžinierstvo - priemyselná logistika

priemyselné inžinierstvo - priemyselné manažérstvo

priemyselné inžinierstvo - integrovaný manažment

priemyselné inžinierstvo - personálna práca v priemyselnom podniku

priemyselné inžinierstvo

priemyselné inžinierstvo - riadenie kvality získavania a spracovania surovín

priemyselné inžinierstvo - inžinierstvo riadenia priemyslu

priemyselné inžinierstvo - priemyselná logistika

priemyselné inžinierstvo - priemyselné manažérstvo

priemyselné inžinierstvo - vedenie ľudí a koučing

priemyselné inžinierstvo - projektovanie, organizácia a riadenie výroby

priemyselné inžinierstvo - manažérstvo chemických a potravinárskych technológií

priemyselné inžinierstvo

priemyselné inžinierstvo - priemyselné manažérstvo

elektrofyzikálne inžinierstvo

kybernetika

kybernetika - inteligentné systémy

kybernetika

kybernetika

elektrotechnológie a materiály

biomedicínske inžinierstvo

biomedicínske inžinierstvo - protetika a ortotika

biomedicínske inžinierstvo

biomedicínske inžinierstvo - rehabilitačné inžinierstvo

biomedicínske inžinierstvo

manažment a podnikanie v elektrotechnike

mechanik silnoprúdových zariadení

mechanik elektronik

mechanik elektronik - automatizačná technika

mechanik elektronik - organizačná a výpočtová technika

mechanik elektronik - oznamovacia a zabezpečovacia technika

mechanik elektronik - telekomunikačné zariadenia

mechanik elektronik - prenosové zariadenia

mechanik elektronik - vysielače a technika VKV

mechanik elektronik - spotrebná elektronika

mechanik elektronik - číslicová a riadiaca technika

mechanik elektronik - časomerné zariadenia

mechanik elektronik - zdravotnícka elektronika

mechanik elektronik - optoelektronické zariadenia

mechanik elektronik - telekomunikačná a zabezpečovacia technika

mechanik elektronik - autoelektronika

mechanik elektronik - automatizačná a riadiaca technika v doprave

elektrotechnika - elektronické zariadenia

elektrotechnika - montáž, opravy a údržba elektrotechnických zariadení

elektrotechnika - silnoprúdová elektrotechnika

elektrotechnika

elektrotechnika - energetika

elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení

elektrotechnika - elektronické zariadenia

elektrotechnika

elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje

elektrotechnika - elektroenergetika

elektrotechnika - výkonová elektronika

elektrotechnika - elektrické zariadenia

elektrotechnika - oznamovacia technika

elektrotechnika - elektronické počítačové systémy

elektrotechnika - automatizačná technika

elektrotechnika - prístrojové a zdravotnícke zariadenia

elektrotechnika - obrazová a zvuková technika

elektrotechnika - technológia mikroelektroniky

elektrotechnika - informatické a telekomunikačné systémy

elektrotechnika - televízna a komunikačná technika

elektrotechnika

elektrotechnika - elektroenergetika

elektrotechnika - racionalizácia výroby a spotreba energie

elektrotechnika - automatizačná technika

elektrotechnika - elektrotechnické inžinierstvo

elektrotechnika - elektrotechnické systémy v mechatronike

elektrotechnika - komerčná elektrotechnika

elektrotechnika - autoelektrotechnika

elektrotechnika - elektroenergetika v životnom prostredí

elektrotechnika - dispečerské systémy v elektroenergetike

elektrotechnika - priemyselná elektrotechnika

elektrotechnika

elektrotechnika - elektroenergetika

elektrotechnika - elektrotechnické inžinierstvo

elektrotechnika - elektrotechnické systémy v mechatronike

elektrotechnika - elektrická trakcia

elektrotechnika - elektrické pohony

elektrotechnika - výkonové a polovodičové systémy

zariadenia oznamovacej techniky

elektronik

elektronik - automatizačná technika

elektronik - oznamovacia a zabezpečovacia technika

elektronik - spotrebná elektronika

elektronik - číslicová a riadiaca technika

mechanik - mechatronik

mechanik

mechanik - vážiace zariadenia

mechanik - zdvíhacie zariadenia

mechanik - chladiace zariadenia

mechanik - stroje a zariadenia

mechanik - elektrotechnika

mechanik - meracie prístroje a zariadenia

mechanik - administratívna technika

mechanik - chladiace a klimatizačné zariadenia

mechanik počítačových sietí

elektromechanik

elektromechanik - banské stroje a zariadenia

elektromechanik - oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia

elektromechanik - rozvodné zariadenia

elektromechanik - stroje a zariadenia

elektromechanik - silnoprúdová technika

elektromechanik - automatizačná technika

elektromechanik - telekomunikačná technika

elektromechanik - oznamovacia a zabezpečovacia technika

elektromechanik - úžitková technika

mechanik elektronických zariadení

spojový mechanik - oznamovacie siete

spojový mechanik - spojové zariadenia

elektrotechnická výroba

elektrotechnická výroba - výroba elektronických a elektromechanických zariadení

elektrotechnická výroba - elektrotechnická a strojárska montáž

počítačové systémy

mechanik elektrotechnik

mechanik v elektrotechnike

mechanik v elektrotechnike - mechanik elektronických zariadení

mechanik v elektrotechnike - mechanik strojov a zariadení

mechanik v elektrotechnike

mechanik v elektrotechnike - automatizačná technika

mechanik v elektrotechnike - organizačná a výpočtová technika

mechanik v elektrotechnike - oznamovacia a zabezpečovacia technika

mechanik v elektrotechnike - spotrebná elektronika

mechanik v elektrotechnike - číslicová a riadiaca technika

mechanik v elektrotechnike - silnoprúdové zariadenia

technik v elektrotechnike

technik v elektrotechnike - oznamovacia technika

technik v elektrotechnike - elektronické počítačové systémy

technik v elektrotechnike - automatizačná technika

technik v elektrotechnike - informačné technológie