Kurzy elektrotechnikov §21 až §23 NN,VN,VVN aj "B" objekty Vyhláška 508/2009 Z.z.

Termín kurzu

19.09.2018 začíname 

o 9,00 hod. do 15,30 hod.
Prezentácia účastníkov je od 8,30 hod.

Miesto konania

Apollo klub, Súkennícka 4, 
82109 Bratislava

Pred klubom je miesto na parkovanie.


Cena kurzu

45 Eur  §21 Elektrotechnik

55 Eur §22 Samostatný elektrotechnik

60 Eur §23  Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

Popis kurzu

Kurz elektrotechnikov podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. zabezpečuje ich spôsobilosť pracovať na elektrických zariadeniach v závislosti od vzdelania a výšky praxe so zreteľom na BOZP

Učebná osnova:

 1. Všeobecné požiadavky podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 356/2007 Z. z.
 2. Technická dokumentácia, názvoslovie, značky a výkresy v elektrotechnike, bezpečnostné tabuľky a nápisy
 3. Základné rozdelenie a pripájanie elektrických zariadení, dimenzovanie a istenie vodičov, menovitého napätia / prúdy, spôsoby označovania, krytie
 4. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
 5. Ochrana pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny a uzemňovanie
 6. Posudzovanie rizík (postup analyzovania rizík a hodnotenia rizík)
 7. Vonkajšie vplyvy a protokol o určení vonkajších vplyvov, ochranné prvky
 8. Elektrické inštalácie v rôznych vonkajších vplyvoch / prostrediach
 9. Bezpečnostné požiadavky pri práci na elektrických zariadeniach, prvá pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom
 10. Kladenie elektrických vedení
 11. Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických
 12. Rozšírenie bloku 8 pri požiadavke na odbornú spôsobilosť pre EZ nad 1000V alebo EZ v objektoch triedy B a triedy B1

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých elektrotechnikov, ktorí podľa výšky praxe a ukončeného vzdelania môžu vykonať skúšky podľa §21 Elektrotechnik,  §22  Samostatný elektrotechnik alebo §23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky. Kurz môžu absolvovať záujemcovia s ukončeným vyučením, ÚSO, VŠ do neobmedzeného veku. 

Cena obsahuje

 1. Obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla, 
 2. minerálka, káva,
 3. darček

Online rezervácia

Zarezervujete si miesto včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.

ZAPLATIŤ ZA KURZ