Odborná literatúra

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov na vysokom napätí

Ján Meravý Vydavateľstvo: Ing. Ján Meravý - Lightning, 2012

cena 16 Eur

Knižka obsahuje základný prehľad z problematiky vysokého napätia z hľadiska najnovších predpisov a noriem. Obsahuje množstvo názorných obrázkov a fotografií na ľahšie pochopenie danej problematiky. Je vhodná nielen pre začínajúcich pracovníkov, ale je aj vhodnou praktickou pomôckou pre už zabehnutých pracovníkov pri ich práci na zariadeniach vysokého napätia.

Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrikárov

Ján Meravý Vydavateľstvo: Ing. Ján Meravý - Lightning, 2011

cena 15 Eur 

Autor je certifikovaný elektrotechnik špecialista, revízny technik a súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosti pri práci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v tomto odbore. Predkladaná knižka v druhom novelizovanom a rozšírenom plnofarebnom vydaní vo formáte A4 má 180 strán a je bohato graficky aj fotograficky ilustrovaná. Je spracovaná v súlade s novou Vyhláškou MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. platnou od 1.1.2010. 

Vykonávanie revízie elektrických zariadení po novom

Ján Meravý a Juraj Tománek Vydavateľstvo: Ing. Ján Meravý - Lightning, 2015

cena 20 Eur 

Autori v tejto knižke radia, ako postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokolu o revízii elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní. Ukazujú, ako si vytvoriť vlastný Pracovný postup na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení, ktorý je povinnosťou pre každého revízneho technika podľa rozsahu jemu vydaného osvedčenia. 

Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie

Ján Meravý · Vydavateľstvo: Ing. Ján Meravý - Lightning, 2015 

cena 16 Eur  

Obsah:

1. Úvod

2. Všeobecné definície

3. Povinnosti výrobcov rozvádzačov

4. Rozdelenie rozvádzačov

5. Druhy rozvodných zariadení

6. Umiestnenie rozvádzačov

7. Údaje o rozvádzači

8. Vyhotovenie a konštrukcia rozvádzača

9. Skúšanie rozvádzačov

10. Technická dokumentácia

11. Praktické prípady vyhotovenia rozvádzačov v rodinných domoch a bytoch

12. Prehľad platných technických predpisov a noriem pre výrobu rozvádzačov

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike

Rok vydania: 2016, 164 strán A4 + obal. 

cena 11 Eur   

Výber z obsahu príručky:
- Úvod,
- Základné rozdelenie elektrických zariadení,
- Elektrické siete, označovanie vodičov a svoriek,
- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom,
- Samočinné odpojenie,
- Uzemnenia v distribučnom rozvode systému TN,
- Impedancia poruchovej slučky v distribučnom rozvode a v inštalácii nn systému TN,
- Prúdové chrániče,
- Časy samočinného odpojenia,
- Ochrany (malé napätie, kryt, elektrické oddelenie, nevodivé okolie, neuzemnené miestne pospájanie, ... ),
- Triedy elektrických zariadení podľa ochrán,

AOP - Aktualizačná odborná príprava

cena 5,50 Eur  

Rok vydania 2016, 50 strán A4 + obal. 
Podľa §16 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, fyzická osoba, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, je povinná do piatich rokov od vydania osvedčenia, alebo do piatich rokov od ostatnej aktualizačnej odbornej príprave, absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na príslušnú výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce.
Táto príručka obsahuje výber základných informácií, ktoré by mal ovládať každý majiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

Objednajte si naše knihy

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.