Prípravný kurz na získanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ §24 Vyhláška 508/2009 v znení neskorších predpisov

Najlacnejší kurz revíznych technikov
Najlacnejší kurz revíznych technikov

Kurz je určený záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti §24 na vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupeň odbornej spôsobilosti Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.

NAŠIM CIEĽOM JE OBOZNÁMIŤ VÁS S PRÁVNYMI PREDPISMI A OSTATNÝMI PREDPISMI TÝKAJÚCIMI SA BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI S ELEKTROTECHNICKÝMI ZARIADENIAMI.

*** Taktiež Vás naučíme preukazovanie bezpečného stavu elektrických zariadení a bleskozvodov.

*** Oboznámime Vás s normami (STN, EN, IEC), ktoré potrebujete v praxi.

*** Vysvetlíme Vám teóriu a a praktický nácvik použitia kardiopulmonálnej resuscitácie za odbornej asistencie lekára s cieľom naučiť Vás v prípade potreby správnemu postupu záchrany postihnutého.

*** Naučíme Vás meracím metódam potrebných pri preukazovaní bezpečného stavu elektrických zariadení a bleskozvodov.

Časť vedomostí môžete nadobudnúť aj formou samoštúdia, čo vyžaduje od lektorov potrebu vystupovať nielen v úlohe školiteľa, ale aj konzultanta.

Do dĺžky procesu vzdelávania sa započíta aj diskusia, zodpovedanie otázok, praktické prehliadky, meranie, skúšanie a vypracovanie cvičných správ z OP a OS technických zariadení elektrických vrátane bleskozvodov.

V cene je zahrnuté: Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, CD so 7 elektronickými knihami, Darček od vystavovateľa, Darček od firmy MIPEL, spol. s r.o., Konzultácie zdarma. Študijný materiál na 11 stranách - Prehľad najdôležitejších technických predpisov a noriem pre prax elektrotechnika


Referencie našich spokojných zákazníkov


Zaplatiť za kurz